Bolesław Wolny

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bolesław Wolny (1935–2018) - geodeta, kartograf, działacz społeczny

Bolesław Wolny
geodeta, kartograf, działacz społeczny
brak zdjecia
Data urodzenia 5 stycznia 1935
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 22 grudnia 2018
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie

kwatera 59B, rząd 2, numer grobu 12

Lokalizacja grobu zobacz na mapie
Narodowość polska


Życiorys

Bolesław Wolny urodził się 5 stycznia 1935 roku we Lwowie, jako syn Teodora i Jadwigi Marii z Kałkowskich. Do Szczecina przyjechał 26 kwietnia 1946 roku.

W latach 1952–1957 studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera geodezji. W latach 1975–1976 ukończył kurs podstawowy kadry rezerwowej na stanowiska kierownicze w Warszawie. W 1985 roku uzyskał uprawnienia zawodowe do samodzielnego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

W latach 1957–1999 pracował w przedsiębiorstwach, administracji i nadzorze geodezyjnym i kartograficznym, m.in. na stanowiskach: kierownika Delegatury Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) w Szczecinie (1972), a następnie dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji i Kartografii w Szczecinie – głównego geodety województwa (1975–1984). Od 1999 roku przebywał na emeryturze: do stycznia 2009 roku pracował na zlecenia w wojewódzkim nadzorze geodezyjnym i kartograficznym na podstawie umowy.

Opracował, wydał i wdrożył wiele aktów normatywnych dotyczących organizacji i funkcjonowania służb geodezyjnych i wykonywania prac geodezyjnych. Zorganizował sieć biur geodetów miejskich dla miast województwa szczecińskiego. Przyczynił się do wprowadzenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Szczecinie do czołówki tego typu przedsiębiorstw w kraju, posiadającego na obszarze województwa sprawnie funkcjonującą sieć zakładów i pracowni terenowych z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, dysponującego najnowszymi technikami elektrodalmierczymi, fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi.

W latach 1977–1987 był czynnym członkiem Rady Geodezyjnej i Kartograficznej przy Prezesie GUGiK, w latach 1985–1991 czynnym członkiem Komisji Kwalifikacyjnej d/s Uprawnień Zawodowych, powoływanej przez Prezesa GUGiK, a następnie przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. W latach 1950–1957 należał do Związku Młodzieży Polskiej. Od 1957 roku był członkiem Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP), przewodniczącym kół zakładowych, członkiem Zarządu Oddziału i przewodniczącym Oddziału (1986–1989).

Był autorem opracowania o postępowaniu w sprawach granic nieruchomości (1984), redaktorem kwartalnika „Informator Geodety” (1973–1981). Redaktorem „Monografii SGP OW w Szczecinie” (1984) i autorem biogramów zasłużonych geodetów do „Słownika biograficznego techników polskich”. Członkiem Rady Technicznej NOT (1981–1986) i redakcji „Informatora OW NOT w Szczecinie” (1980–1981). Koordynował prace nad wystawami w „Galerii Wojewody” i w Muzeum Narodowym w Szczecinie (2006–2007) z okazji 60-lecia polskiej geodezji i kartografii na Ziemi Szczecińskiej. Redaktorem jubileuszowego dwutomowego wydawnictwa pt. „Opowieści i wspominki o geodetach i geodezji” z lat 2006 i 2009.

Działał na rzecz spółdzielczości budownictwa mieszkaniowego w Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1964–1990), w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Szczecinie. W 1990 roku udzielał się w Osiedlowym Komitecie Obywatelskim „Solidarności” dla osiedli Kaliny - Przyjaźni, redagując wspólnie z Leszkiem Duklanowskim gazetkę „Nasze OKO”. W latach 1965–1968 był członkiem Polskiego Towarzystwa Archeologicznego w Szczecinie, współredagował z Leonem Królakiem pismo wewnętrzne „Numizmatyk Szczeciński”.

Od 1955 roku opublikował w prasie codziennej oraz w periodykach ogólnych i zawodowych paręset artykułów i informacji z dziedziny geodezji, kartografii, historii, numizmatyki i spraw społecznych, m. in. w latach 1989–1990 występował o pochowanie doczesnych szczątków książąt pomorskich w bazylice archikatedralnej p.w. św. Jakuba.

Zmarł 22 grudnia 2018 roku w Szczecinie. Pochowany został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Publikacje (wybór)

 • Geodezja i kartografia na obszarze morza terytorialnego. W: Przegląd Geodezyjny. Nr 11 (2003), s. 10-13.
 • Geodezja i kartografia w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W: Przegląd Geodezyjny. R. 79, nr 4 (2007), s. 23-25.
 • Józef Jan Wolny (1825-1903) poseł ziemi żywieckiej, "gdzie jest początek wody a koniec chleba" : opowieść rodzinna. W: Gronie : historia, kultura, sztuka. Nr 15 (2015), s. 65-82.
 • Kartografia Pomorza Zachodniego po 1945 roku. W: Mapy historyczne Pomorza Zachodniego od XVI do XXI w. Szczecin 2005.
 • Mapa Księstwa Pomorskiego z 1618 roku Eilharda Lubina. Ocena geometryczno - matematyczna. W: Materiały Zachodniopomorskie. T. 34 (1988).
 • Obszary wód morskich w ewidencji gruntów. Cz. 3. W: Przegląd Geodezyjny. Nr 12 (1996), s. 11-12.
 • Organizacja i zasady monitoringu w geodezji i kartografii. W: Przegląd Geodezyjny. Nr 2 (2007), s. 18-23.
 • Próba kartograficznej rekonstrukcji rzeźby terenu Starego Miasta w Szczecinie. W: Dzieje Szczecina, T. 1, 1983.
 • Siodło i jodło w górskich okolicach Ziemi Żywieckiej, gdzie początek wody, a chleba koniec, czyli dzieje rodziny Wolnych w latach 1660-1875, zebrane i opisane z wielkim staraniem i trudem, oraz dbałością o prawdę, przez Bolesława Wolnego. W: Karta Groni. Nr 17, (1993), s. 161-182
 • Sporządzanie geodezyjnej dokumentacji projektowej linii brzegu morskich wód wewnętrznych oraz śródlądowych wód powierzchniowych. W: Przegląd Geodezyjny. Nr 4 (2008), s. 15-22.
 • Struktury organizacyjne państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w latach 1945–1993. W: Przegląd Zachodniopomorski. Z. 4 (1993) i Z. 1 (1994).
 • 60-lecie szczecińskiej geodezji i kartografii. Dzieje szczecińskich geodetów. W: Kronika Szczecina (2007).
 • 60 lat geodezji w polskim Szczecinie. Cz. 1. W: Przegląd Geodezyjny. R. 77, nr 12 (2005), s. 16-17.
 • 60 lat w polskim Szczecinie. Cz. 2. W: Przegląd Geodezyjny. R. 78, nr 5 (2006), s. 23-24.
 • Wolni z placu Szczepańskiego : opowieść rodzinna. W: Krzysztofory. Z. 33 (2015), s. 257-278.
 • Wybrane problemy aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków. W: Przegląd Geodezyjny. R. 77, nr 4 (2005), s. 14-17.
 • Zarys historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Szczecinie. W: Przegląd Geodezyjny. R. 81, nr 11 (2009) s. 14-15.

Był też autorem haseł w Encyklopedii Szczecina: T. 1 (1998), T. 2 (2000), Suplement 1 (2003), oraz opracowań i publikacji o dziejach rodziny Wolnych.

Bibliografia

 • Wspomnienia o Panu Bolesławie Wolnym / Henryk Musiatowicz, Maciej Zięba, Wiesław Osik, Jacek Borzymowicz, Zbigniew Mechliński, Wojciech Wnuk, Agnieszka Majewska. W: Przegląd Geodezyjny. R. 91, nr 2 (2019), s. 51-52.Autor opracowania: Wojciech Wolny