Mury miejskie (Chojna)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Mury miejskie Chojny — średniowieczne obwarowania.

Mury miejskie w Chojnie
Lokalizacja Chojna
Data budowy II poł. XIII w.
[ Zobacz Mury miejskie w Chojnie na mapie.]

Najstarsze obwarowania miejskie Chojny powstały najprawdopodobniej już w drugiej połowie XIII wieku, otaczając miasto lokacyjne. Nie wiadomo jednak, jaki obszar zajmowany był przez najstarszą część miasta lokacyjnego, dlatego też nie udało się jednoznacznie ustalić, zasięgu owych umocnień. Można przypuszczać, że obwarowania o czytelnym do dziś zasięgu powstały na początku XIV wieku. W źródłach pisanych pojawia się wówczas wzmianka o Nowym Mieście wyposażonym w fosę i bramy. Jak się przypuszcza, umocnienia owe wzniesione zostały z kamieni polnych, a następnie stopniowo zastępowano je murami ceglanymi.

Kazimiera Kalita-Skwirzyńska stwierdziła, że ostateczną formę architektoniczną oraz układ nadano murom pod koniec XIV i w ciągu XV wieku, w czasie odbudowy miasta po najeździe księcia szczecińskiego Kazimierza III. Cały system umocnień składał się z murów kurtynowych, w których obrębie usytuowano kilkadziesiąt baszt i trzy bramy z rozległymi przedbramiami, oraz wałów ziemnych i fos zasilanych wodami Sarbicy. Obwarowania w takim kształcie znane są z przekazów ikonograficznych.

W czasach nowożytnych, w związku z upowszechnieniem broni palnej, mury miejskie straciły na znaczeniu. W XVIII wieku rozebrano obszerne przedbramia. W 1728 roku zasypano fosy ziemią z wałów i stworzono w ich miejscu ogrody i alejki spacerowe. W XIX wieku rozebrano natomiast jedną z trzech bram .

Bibliografia

  • Graliński, Grzegorz. Średniowieczne mury obronne Chojny. "Rocznik Chojeński", t. III (2011), s. 71–90.
  • Kalita-Skwirzyńska, Kazimiera. Rozwój urbanistyki i architektury Chojny w okresie średniowiecza. W: Terra Transoderana. Sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu. Red. M. Glińska, K. Kroman, R. Makała, Szczecin 2004, s. 105–106.
  • Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg. Bd. VII, H. 2: Die Stadt Königsberg. Bearb. von W. Hoppe, G. Voss. Berlin 1928, s. 84.
  • Lukas, Ewa. Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim. Poznań 1975, s. 68–74.Autor opracowania: Michał Gierke