Pomoc:Encyklopedyczność

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Wersja z dnia 15:24, 19 kwi 2013 autorstwa Busol (dyskusja | edycje) (zamienił w treści „ "” na „ „”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W przeciwieństwie do tradycyjnych encyklopedii publikowanych na papierze, Internetowa Encyklopedia Szczecina nie ma ograniczonej objętości i zakresu tematycznego. Nie oznacza to jednak, że jest ona bezładnym zbiorem informacji – hasła tu zamieszczane powinny posiadać cechę określaną jako „encyklopedyczność". Jeśli przy tworzeniu nowego hasła masz wątpliwości, czy jest ono encyklopedyczne, skonsultuj się z Redakcją.

Definicje

Encyklopedyczność to cecha oznaczająca, że określony temat (zagadnienie, podmiot) może być opisany w poświęconym mu haśle w Internetowej Encyklopedii Szczecina
Ogólnie encyklopedycznymi są tematy znaczące, odnotowane przez wiarygodne i neutralne źródła, niezależne od opisywanego podmiotu. Słowo „znaczące” oznacza w tym kontekście odpowiednią „zauważalność", „wpływowość".
Encyklopedyczność „automatyczna” (tzw. „autoencyklopedyczność")
Niektóre tematy są naturalnie i bezdyskusyjnie encyklopedyczne - ze względu na znaczenie posiadanej przez nie cechy, funkcji czy właściwości (np. dzielnice, biogramy prezydentów itp.). „Automatyczna” encyklopedyczność takich tematów wynika z ich natury i to, że powinny się one znaleźć w encyklopedii, nie budzi wątpliwości. Oczywiście i takie hasła muszą spełniać podane dalej wymagania minimalne, a zatem niezbędne i w ich przypadku jest podanie wiarygodnych źródeł, potwierdzających przesłanki decydujące o encyklopedyczności.

Wymagania

By temat mógł być uznany za encyklopedyczny, spełnione muszą być łącznie następujące warunki konieczne:

1. Temat powinien być weryfikowalny

Aby dany temat mógł być uznany za encyklopedyczny, konieczne jest istnienie wiarygodnych i niezależnych źródeł, pozwalających na jego opisanie bez odwoływania się do twórczości własnej.

  • Źródła mogą być publikowane w dowolnej formie i nie muszą mieć wyłącznie charakteru pierwotnego. Istnienie źródeł wtórnych jest wręcz potwierdzeniem encyklopedyczności tematu, nawet gdy nie zostaną one użyte bezpośrednio do pisania hasła. Im więcej niezależnych źródeł odnosi się do danego tematu, tym większa szansa, że temat może być uznany za encyklopedyczny.
  • Niezależne są takie źródła, które zostały opublikowane niezależnie od tematu (podmiotu) hasła lub przynajmniej przeszły procedurę niezależnego recenzowania. Źródła pochodzące od lub związane z samym tematem czy podmiotem hasła mogą stanowić wartościowe materiały do opisania takiego zagadnienia, natomiast niekoniecznie będą świadczyć o jego encyklopedyczności.
2. Temat nie może być tymczasowy
  • Tematem hasła może być zdarzenie historyczne lub bieżące, o ile istnieją wiarygodne źródła, potwierdzające istotność jego oddziaływania. Sama eksplozja informacji prasowych o bieżącym wydarzeniu nie dowodzi jeszcze jego oddziaływania w dłuższej perspektywie czasu lub w szerszej skali, tym samym nie dowodzi encyklopedyczności.
3. Temat powinien być szerzej zdefiniowany
  • Hasło encyklopedyczne powinno zawierać opis tematu wykraczający poza proste zdefiniowanie jego znaczenia językowego.
  • W miarę dostępu do źródeł (i zdrowego rozsądku) temat powinien zostać zilustrowany.
  • Objętość opracowania nie decyduje o jego enyklopedyczności.
  • Tematy opracowane w Internetowej Encyklopedii Szczecina powinny, niezależnie od objetości, być tematami opracowanymi całościowo i spójnie (nawet krótki biogram powinien zawierać najważniejsze informacje jakie są dostępne: data urodzenia, śmierci, przebieg całej kariery) tak aby mogły być dalej rozwijane.
4. Temat powinien być użyteczny jako informacja encyklopedyczna
  • Związane jest to z podstawową funkcją Internetowej Encyklopedii Szczecina, jako encyklopedii. Oznacza to, że (z pewnymi wyjątkami, patrz np. encyklopedyczność „automatyczna” ) nie opisujemy wszelkich tematów wyłącznie celem ich skatalogowania, poinformowania o ich istnieniu czy wypromowania ich, ale tworzymy definicje i encyklopedyczne opisy zagadnień o pewnej zauważalnej istotności i wartości encyklopedycznej.

Zobacz też