Maria Adela Quirini

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Maria Adela Quirini
bibliotekarka
Data urodzenia 3 grudnia 1895
Miejsce urodzenia Kołomyja
Data śmierci 1975
Miejsce śmierci Kraków
Narodowość polska


Maria Adela Quirini (1895-1975) - bibliotekarka, kierownik Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Szczecinie.

Życiorys

Maria A. Quirini urodziła się 3 grudnia 1895 roku w Kołomyi na Podolu. Studiowała bibliotekoznawstwo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Naukę zakończyła bez stopnia magistra. Wykształcenie bibliotekarskie uzupełniła wiele lat później, w roku 1951 odbywając szkolenie przygotowujące do pracy w bibliotekach naukowych.

W roku 1919 podjęła pracę w bibliotece lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zaangażowała się także w redagowanie „Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego”, będącego organem wydawanym przez wspomniany urząd. Z instytucją tą związana była do 1939 roku.

W 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych zamieszkała w Wieliczce gdzie została organizatorką i pierwszą kierowniczką Biblioteki Miejskiej. Funkcję swoją pełniła do marca 1946 roku. W tym samym roku przybyła do Szczecina z ramienia Ministerstwa Oświaty na Okręg Pomorza Zachodniego w celu zabezpieczania księgozbiorów poniemieckich, tzw. opuszczonych i porzuconych. Od 1 lutego 1947 roku powierzono jej kierownictwo Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Szczecinie. Do zadań tej instytucji należało gromadzenie i segregowanie zastanych księgozbiorów pomorskich, a następnie ich rozdysponowanie do zainteresowanych bibliotek i instytucji w kraju.

Na stanowisku w Zbiornicy, Maria Quirini pozostała do 1 maja 1950 roku. Następnie, do końca lipca 1951 roku zawodowo związała się z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, kierując czytelnią i pełniąc funkcję instruktora bibliotecznego. W 1951 roku podjęła pracę w Bibliotece Pomorskiej Akademii Medycznej. Była również obecna wśród założycieli Koła Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, które powołano do życia 26 września 1946 roku. W 1953 roku przeniosła się do Krakowa, gdzie przez kolejne lata była wicedyrektorem tamtejszej Biblioteki Akademii Medycznej.

Zmarła w Krakowie w 1975 roku.

Bibliografia

  • Encyklopedia Szczecina. T 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000. s. 230. ISBN 83-7241-089-5
  • Garlicki, Przemysław. Teki Marii Quirini jako źródło do dziejów poniemieckich księgozbiorów na Pomorzu Zachodnim. W: Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej, red. A. Siuciak. Malbork 2015, s. 83-94. ISBN 978-83-60518-72-4
  • Garlicki, Przemysław. Maria Quirini i inni pracownicy Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w Szczecinie. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, 2013, nr 2-3, s. 69-70.

Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko