Nicolaus Barthold

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nicolaus Barthold
drukarz
Lata działalności 1623-1631
Narodowość niemiecka


Nicolaus Barthold (Bartholdi, Bartholdus, Barthelt) - drukarz, działał w drukarni książęcej na Oderburgu w latach 1623-1631.

Życiorys

Daty życia nieznane, syn Joachima Bartholda, członka świty na dworze książęcym. O drukarzu niewiele wiadomo. Zajmował się handlem książką, a w 1623 roku objął drukarnię na Oderburgu, która przeniesiona została tu z Barth w 1604 roku przez księcia Bogusława XIII. Drukował przede wszystkim zarządzenia władz książęcych oraz druki okolicznościowe. W dorobku ma też ważne dzieła historyczne - Descriptio urbis Stetinensis Paula Friedeborna (1624) oraz Das Grosse Pomrische Kirchen Chronicon Daniela Cramera (1628). Spod pras jego drukarni wyszły także podręczniki do łaciny autorstwa Johannesa Rheniusa (1574-1639). Drukarz popadł w konflikt z autorem gdyż nie posiadał pozwolenia na ów druk.

W 1631 roku drukarnia kończy działalność prawdopodobnie z powodów finansowych. Informacje co do dalszych losów warsztatu są dwojakie. Istnieje pogląd, iż za namową rektora szczecińskiego Pedagogium Johanna Micraeliusa, Barthold sprzedał warsztat Johannowi Skyttemu (1577-1645), szwedzkiemu dyplomacie,na potrzeby tworzącego się w tym czasie uniwersytetu w Dorpacie (Universitas Gustaviana), którego został pierwszym rektorem. Inna teoria głosi, że warsztat został darowany uczelni na polecenie króla Gustawa Adolfa.

Sam Bartold dalszą pracę podjął w szczecińskiej drukarni Davida Rhete.

Był prawdopodobnie kilkakrotnie żonaty. Jego ostatnią żoną była Barbara Wendelstorf.

Bibliografia

  • Immanuel Friedrich Levezow. Die Wanderung der Buchdrukkerkunst, ihre Ankunst in Pommernn, Ausbreitung und gegenwärtiger Zustand daselbst insbesondere zu Stettin [...]. Stettin: Effenbart, [1777]. s. 41.
  • Gottlieb Mohnike. Die Geschichte der Buchdruckerkunst in Pommern. Stettin, 1840. s. 25-26.
  • Stanisław Siadkowski. Najstarsze drukarnie szczecińskie. W: "Szczecin". 1947, nr 19-20, s. 73-74.
  • Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, T. 4: Pomorze. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa i K. Korotajowa. Wrocław, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1962, s. [467].
  • Reske, Christoph. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007. s. 862. ISBN 978-3-447-05450-8.



Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko