VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
(Przekierowano z VI LO w Szczecinie)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie
VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego
Lokalizacja ul.Jagiellońska41
Zobacz VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie na mapie.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie – publiczna szkoła ponadgimnazjalna, założona w 1949 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jako szkoła stopnia podstawowego i licealnego, przekształcona w 1954 w Liceum Ogólnokształcące nr VI. Szkoła posiada certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości.

Historia

VI LO powstało w roku 1949, kiedy to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci powołało drugą ze swoich szkół koedukacyjnych – podstawową i ogólnokształcącą szkołę TPD nr 2. Pierwszym dyrektorem był Tadeusz Warzecha. Początkowo Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Wielkopolskiej 15. W 1950 roku została przeniesiona do budynku przy ul. Jagiellońskiej 41, następnie w czasie reorganizacji szkolnictwa, w roku 1956, została przekształcona w dwie placówki: Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące nr 6. VI LO istnieje samodzielnie od 1961 roku. W roku 1958 z okazji 300. rocznicy walk hetmana Czarnieckiego na Pomorzu Zachodnim, przyjęto jego imię jako patrona szkoły. Do roku 1996 szkołę opuściło 4604 absolwentów, wśród nich wielu przyszłych znanych szczecinian, m.in. odkrywca pozasłonecznego układu planetarnego, honorowy obywatel Szczecina Aleksander Wolszczan. Do 2012 roku pracowało tu ok. 320 nauczycieli pod kierownictwem 9 dyrektorów.

Współczesny profil szkoły

Zbliżenia (2015)

Szkoła prowadzi nauczanie w klasach o profilu:

  • Dziennikarsko-prawniczym, gdzie uczniowie realizują rozszerzony program języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, opanowują podstawy warsztatu dziennikarskiego (redagują szkolną gazetkę „Zbliżenia”), biorą udział w spotkaniach z dziennikarzami, warsztatach dziennikarskich i wycieczkach tematycznych, uzyskują przygotowanie do studiowania dziennikarstwa, prawa, filologii polskiej, politologii;
  • Medycznym, gdzie uczniowie opanowują rozszerzony program biologii, chemii i fizyki, pracują w czasie ćwiczeń praktycznych samodzielnie lub w grupach 2-3 osobowych, działają w kołach zainteresowań: „Naukowym kole chemików”, „Naukowym kole pasjonatów biologii”. Uczestniczą w zajęciach organizowanych przez szczecińskie uczelnie: PUM i ZUT, uzyskując przygotowanie do studiowania medycyny, farmacji, psychologii, biotechnologii, weterynarii, chemii;
  • Matematyczno-fizycznym, gdzie uczniowie uczestniczą w „Spotkaniach z fizyką” – zajęciach laboratoryjnych i wykładach prowadzonych w ZUT i na Wydziale Matematyczno-Fizycznym US, uzyskują wyróżnienia w wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych konkursach; np. „Science on Stage 3” (organizatorzy: CERN, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Uniwersytet Poznański), „Fizyczne Ścieżki” (organizatorzy: Instytut Problemów Jądrowych, Instytut Fizyki PAN w Warszawie), „Catch a Star” (organizatorzy: ESO, European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere, European Association for Astronomy Education).

Dla zainteresowanych naukami ścisłymi i technicznymi, np. matematyką, fizyką, studiami politechnicznymi.

O szkole

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego to szkoła z tradycjami. Szkoła posiada wysoki poziom nauczania od wielu lat znajdując się w czołówce najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. W rankingu ogłoszonym w 2015 roku znajduje się na 317 miejscu w kraju z tytułem Brązowej Szkoły 2015. Posiada Certyfikat Zachodniopomorskiej Szkoły Jakości, a od 2014 - tytuł Szkoły E(x)plory. Według Wskaźnika Edukacyjnej Wartości Dodanej EWDVI VI LO należy do szkół sukcesu, zapewniając uczniom duży przyrost wiedzy i umiejętności. Uczniowie są laureatami oraz finalistami licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych, stypendystami Ministra Edukacji Narodowej i Prezydenta Miasta. Wielu absolwentów osiągnęło sukcesy zawodowe i naukowe w kraju i na świecie (naukowcy, lekarze, prawnicy, aktorzy, redaktorzy radiowo-telewizyjni i prasowi). Obecnie VI LO kształci 345 uczniów w 12 oddziałach.

Liceum ma stały dostęp do Internetu, dwie nowoczesne pracownie multimedialne, skomputeryzowaną bibliotekę i czytelnię, która pełni także funkcję centrum multimedialnego. Zajęcia lekcyjne odbywają się w gabinetach wyposażonych w sprzęt audio-wideo, rzutniki multimedialne, tablicę interaktywną i komputery z dostępem do Internetu. Zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe prowadzone są w dobrze wyposażonych gabinetach: biologicznym, chemicznym i fizycznym. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w wyremontowanej sali gimnastycznej oraz salce do ćwiczeń grupowych i siłowni.

Uczniowie biorą udział w licznych wydarzeniach artystycznych, plenerowych i warsztatowych (spektakle teatralne i operowe, wystawy malarskie i fotograficzne, ogólnopolski projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej). Uczniowie poszczególnych klas biorą udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konferencjach organizowanych przez US, PUM, ZUT, IPN oraz OIRP.

Ciekawostki

  • Dnia 13.10.2016 r. polonistka z VI LO, Ada Kurtycz, otrzymała Nagrodę Oświatową Prezydenta Miasta Szczecin „Pierwszy wśród równych“ za wybitną aktywność zawodową m.in. za wprowadzenie innowacyjnego cyklu programów dziennikarskich i filmowych, prowadzenie koła dziennikarskiego, opiekę nad gazetką szkolną „Zbliżenia“ i prowadzenie cyklu warsztatów dla gimnazjów i szkół średnich w „Centrum Dialogu Przełomy“.Zobacz takżeŹródła

Bibliografia

Inne
IES64.png
Autor opracowania: Ewa Bączkowska