Cmentarz żydowski (Płoty)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Cmentarz żydowski w Płotach powstał prawdopodobnie w 1. połowie XIX wieku,

Płoty, teren dawnego cmentarza żydowskiego, 2013

choć nie jest wykluczone jego wcześniejsze istnienie, gdyż już w latach 20. XVIII wieku żydowscy mieszkańcy miasta zwracali się do władz z prośbą o zgodę na zatrudnienie grabarza. Zgody wówczas nie uzyskali i swoich zmarłych chowali nadal w Stargardzie, ale próba ta dowodzi aktywności tej niewielkiej gminy – w 1782 roku składało się na nią zaledwie 16 osób. W XIX wieku liczba Żydów mieszkających w Płotach wzrosła – w połowie stulecia było ich ponad 70. Druga połowa wieku przyniosła zmniejszanie się gminy (już 20 lat później liczyła tylko 35 osób). Wiek XX był świadkiem dalszego zmniejszania się liczby Żydów w Płotach, aż do zniknięcia na spisach mieszkańców miasta w 1939 roku jakiegokolwiek śladu po nich.

Kirkut został założony na obrzeżu miasta, na końcu Königstrasse (obecnie ul. Jana III Sobieskiego) wzdłuż Gartenstrasse (obecnie ul. Ogrodowa), przy której znajdowało się wejście na teren nekropolii. Cmentarz miał niewielki obszar ok. 0,15 ha i obsadzony był drzewami. Podczas II wojny światowej został zniszczony. Po wojnie popadł w zapomnienie, a w latach 90. XX wieku na jego terenie postawiono budynek mieszkalny. Obecnie nie ma tam śladu istnienia cmentarza.

Bibliografia

  • Barran Fritz. Städte-Atlas Pommern. Leer 1989.
  • Gemeindelexikon für die Provinz Pommern. Berlin 1908.
  • Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung. Berlin 1874.
  • Karta ewidencyjna cmentarza. Szczecin 1990. W: Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
  • Opęchowski Mirosław. Cmentarze żydowskie na Pomorzu Zachodnim. Stan zachowania, problemy konserwatorskie. W: Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku. Warszawa 2007, s.377-395.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Anna Bartczak