Georg Rhete (II)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Georg Rhete II
drukarz
Data urodzenia 16 stycznia 1600
Miejsce urodzenia Szczecin
Data śmierci 5 czerwca 1647
Miejsce śmierci Szczecin
Lata działalności 1619-1647
Narodowość niemiecka

Georg Rhete II (Rhetius) (1600-1647) - drukarz, działał w Gdańsku w latach 1619-1647 oraz w Szczecinie w latach 1639-1647.

Życiorys

Georg Rhete II urodził się 16 stycznia 1600 roku w Szczecinie, tutaj również zmarł 5 czerwca 1647 roku. Wywodził się z rodziny, która przez pokolenia zajmowała się drukarstwem. Jego ojcem był Joachim Rhete, matką Elisabeth Rhete (de domo Cradell). Był najstarszym z sześciorga rodzeństwa. Nie podjął pracy w szczecińskiej oficynie, lecz wyjechał do Gdańska gdzie ożenił się z Anną Richter, córką pastora Jakuba Richtera. Tu z powodzeniem prowadził drukarnię nosząc tytuł drukarza miejskiego i gimnazjalnego. Taki stan rzeczy trwał do roku 1638 kiedy to w Szczecinie zmarł wraz z całą rodziną na skutek zarazy jego brat David Rhete. Jedynym spadkobiercą szczecińskiej oficyny został Georg. W 1639 roku objął on schedę po bracie i odtąd, przez osiem lat, dzielił swój czas pomiędzy oba posiadane zakłady. Czynił zabiegi o potwierdzenie przywilejów, w które opatrzona była drukarnia brata. Starania te zakończyły się sukcesem dopiero po latach, kiedy to szwedzka królowa Krystyna wydała stosowny dekret uznający wszystkie prawa zakładu (1647). Natomiast już na początku jego bytności w Szczecinie, rada miasta zezwoliła mu na prowadzenie księgarni[1].

Drukarz zmarł nagle, w wieku 47 lat. Pozostawił żonę Annę Rhete i pięciu synów, z których czterech również zostało drukarzami. Wdowa zajęła się prowadzeniem obu zakładów - w Gdańsku i Szczecinie. W rodzinnym mieście jej prawą ręką był syn David Friedrich, natomiast w Szczecinie zarząd nad oficyną powierzyła Michaelowi Höpfnerowi i oddelegowała tu do pracy syna Johanna Valentina. Höpfner prowadził drukarnię do roku 1650 kiedy to jej właścicielem na mocy układów podpisanych z matką i rodzeństwem został wspomniany Johann Valentin Rhete.

Przypisy

  1. Takie pozwolenie, wydane przez księcia Bogusława XIV posiadał też jego brat David.

Bibliografia

  • Immanuel Friedrich Levezow. Die Wanderung der Buchdrukkerkunst, ihre Ankunst in Pommern, Ausbreitung und gegenwärtiger Zustand daselbst, insbesondere zu Stettin [...]. Stettin, Effenbart, [1777]. s. 33-34.
  • Gottlieb Mohnike. Die Geschichte der Buchdruckerkunst in Pommern. Stettin, 1840. s. 20-21.
  • Metcke, Albert. F. Hessenland GmbH: die Entwicklung der Firma von ihrer Gründung im Jahre 1577 bis zur Gegenwart. Stettin, 1928. s. 22.
  • Stanisław Siadkowski. Najstarsze drukarnie szczecińskie. W: "Szczecin". 1947, nr 19-20, s. 73-74.
  • Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, T. 4: Pomorze. Oprac. A. Kawecka-Gryczowa i K. Korotajowa. Wrocław, Kraków, 1962. s. 356-363.
  • Reske, Christoph. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden: Harrassovitz Verlag, 2007. s. 863. ISBN 978-3-447-05450-8.Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko